Yayımlanmış Sayılar:

 

Olgu Sunumu


Ön kostada meme kitlesini taklit eden dev hücreli tümör: Bir olgu sunumu ve güncel yayınların gözden geçirilmesi
Nicole D Riddle5*, Hideko Yamauchi1, Jamie T Caracciolo2, David Cheong1, Nazanin Khakpour4, Marilyn M Bui1,3,

Giriş: Dev hücreli tümör; en sık uzun kemiklerin metafizlerinde/epifizlerinde gelişen agresif, fakat genellikle benign doğalı bir kemik neoplasmıdır. Bunlar benign tümörler olarak gruplandırılmakla birlikte, yerel olarak agresif davranabilirler ve klinik olarak metastaz potansiyelleri bulunur. Bu tümörün en sık görüldüğü yerleşimler distal femur, proksimal tibia ve distal radius’tur. Bu bildiride yerleşimi tipik olmayan ve meme kitlesini taklit eden bir dev hücreli tümör olgusu sunulmaktadır. Olgu sunumu: Bu olguya tanı Şoridadaki büyük bir kanser merkezinde konmuştur. ‹lgili klinik bulgular hastanı n dosyası gözden geçirilerek ve bölüm içinde yapılan konsültasyonlarla elde edilmiştir.

Giriş: Dev hücreli tümör; en sık uzun kemiklerin metafizlerinde/epifizlerinde gelişen agresif, fakat genellikle benign doğalı bir kemik neoplasmıdır. Bunlar benign tümörler olarak gruplandırılmakla birlikte, yerel olarak agresif davranabilirler ve klinik olarak metastaz potansiyelleri bulunur. Bu tümörün en sık görüldüğü yerleşimler distal femur, proksimal tibia ve distal radius’tur. Bu bildiride yerleşimi tipik olmayan ve meme kitlesini taklit eden bir dev hücreli tümör olgusu sunulmaktadır. Olgu sunumu: Bu olguya tanı Şoridadaki büyük bir kanser merkezinde konmuştur. ‹lgili klinik bulgular hastanı n dosyası gözden geçirilerek ve bölüm içinde yapılan konsültasyonlarla elde edilmiştir. Radyolojik olarak ilk izlenim, yerel göğüs duvarı tatılımı sergileyen derin yerleşimli meme kanseri görünümü veriyordu. Daha ileri de- ğerlendirmede kitlenin kemik dışı yumuşak doku yayılımı olan, genişleyen bir kosta lezyonu olduğu görüldü. Biyopsi örneğinin histolojik incelemesinde çok nükleuslu silik dev hücreler ve morfolojik olarak benzer nükleusları bulunan mononükleer hücreler görüldü. Nekroz, pleomorfism ya da mitotik aktivite tanımlanmadı. Kondroid ya da osseöz ögeler yoktu. Sonuç: Silik mononükleer ve çok nükleuslu dev hücrelerle birlikte ek diğer mesenkimal ögelerin bulunduğu histolojik özellikler dev hücreli tümör tanısına götürdü. Tümör çıkarıldı. Son izlem muayenesinde hasta hastalıktan arınmıştı. Bu olgu, doktorun derin yerleşimli meme kitlelrinde bu tanıyı düşünmesi açısından önem taşımaktadı r.

Tam metne ancak dergiye abone olarak ulaşabilirsiniz .