Yayımlanmış Sayılar:

 

Olgu Sunumu


İnce barsağında iki küçük artetiyovenöz malformasyon olan hastada büyük gastrointestinal kanama: Bir olgu sunumu
Tatiana B Jacobson*,Victor O Kolade

Daha önce gastrointestinal kanama öyküsü olmayan 53 yaşındaki beyaz ırktan bir erkek hasta ani gelişen hematokeziya ve karın ağrısı yakınmaları ile başvurdu; hemoglobin düzeyi 12’den 8.3’e düştü. Kolonoskopi incelemesinde bir divertikül içinde pıhtılaşmış kan gözlendi, fakat lezyon koterize edildikten sonra kanama yeniden başladı. Tekrarlanan üst ve alt gastrointestinal (G‹) endoskopi, viseral selektif anjiyogram, kanama taraması ve Meckel divertikül sintigrafisinde kanama odağı belirlenemedi. Kapsül endoskopi yöntemi ile yapılan daha ileri incelemede ince barsakta iki arteriyovenöz malformasyon belirlendi..

Daha önce gastrointestinal kanama öyküsü olmayan 53 yaşındaki beyaz ırktan bir erkek hasta ani gelişen hematokeziya ve karın ağrısı yakınmaları ile başvurdu; hemoglobin düzeyi 12’den 8.3’e düştü. Kolonoskopi incelemesinde bir divertikül içinde pıhtılaşmış kan gözlendi, fakat lezyon koterize edildikten sonra kanama yeniden başladı. Tekrarlanan üst ve alt gastrointestinal (G‹) endoskopi, viseral selektif anjiyogram, kanama taraması ve Meckel divertikül sintigrafisinde kanama odağı belirlenemedi. Kapsül endoskopi yöntemi ile yapılan daha ileri incelemede ince barsakta iki arteriyovenöz malformasyon belirlendi. Kablosuz kapsül endoskopi açıklanamayan belirgin gastrointestinal kanamalarda duyarlı ve özgül bir inceleme yöntemidir. Diğer tanı yöntemlerinin başarısız kaldı ğı durumlarda klinisyenler bu yöntemi kullanmakta çekinceli davranmamalıdır.

Tam metne ancak dergiye abone olarak ulaşabilirsiniz .