Yayımlanmış Sayılar:

 

Olgu Sunumu


Kalbi Duran 6 Yaşındaki Bir Kız Çocuğu
Robert Listernick, MD

Altı yaşındaki bu çocuk, hastane dışındakikalp durması nedeniyle gönderilmiştir.Futbol antrenmanı sonrası gelişen olay nedeniylehastaneye getirilene kadar herhangi birsağlık sorunu bulunmuyordu. Antrenmanınsonunda, çok soğuk hissettiğini söylemiş veağlamaya başlamıştır. Eve yürüdükten sonrabirden bayılıp düşmüştür. Babası kalp solunumcanlandırmasına başlamış ve sağlık görevlileriçağrılmıştır; nabız alınmadığı görülmüştür.Olay yerinde endotrakeal intübasyonyapılmış ve iki doz epinefrin verilmiştir.

Altı yaşındaki bu çocuk, hastane dışındaki kalp durması nedeniyle gönderilmiştir. Futbol antrenmanı sonrası gelişen olay nedeniyle hastaneye getirilene kadar herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyordu. Antrenmanın sonunda, çok soğuk hissettiğini söylemiş ve ağlamaya başlamıştır. Eve yürüdükten sonra birden bayılıp düşmüştür. Babası kalp solunum canlandırmasına başlamış ve sağlık görevlileri çağrılmıştır; nabız alınmadığı görülmüştür. Olay yerinde endotrakeal intübasyon yapılmış ve iki doz epinefrin verilmiştir. Dışarı da bir hastaneye götürülmüş ve süregen ventrikül fibrilasyonu olduğu belirtilmiştir. Defibrilasyon uygulanmış ve 18 dakikalık asistoli oluştuğu bildirilmiştir. Bunun ardından, bir perfüzyon ritimi elde edilene kadar birkaç dakikalı k geniş kompleks bir taşikardisi olmuş- tur. İlaçların infüzyonunu sağlamak için damar yolu açılmıştır. Canlandırma girişimleri sırasında iki kez lidokain, beş kez epinefrin 1:10:000, dört kez epinefrin 1:1000 iki kez amiodaron, bir kez atropin, dört kez sodyum bikarbonat ve 300 cc %5 albumin verilmiştir. Devamlı epinefrin, dopamin, dobutamin ve lidokain infüzyonları ile giderek stabil hale gelmiştir.

Tam metne ancak dergiye abone olarak ulaşabilirsiniz .