Yayımlanmış Sayılar:

 

Derleme


Kök hücreler, inflamasyon ve allerji
Marie-ReneeBlanchet* ve KellyMMcNagny

Son zamanlarda, allerji ve inşamasyonun gelişmesinde erken hematopoiyetik öncü hücrelerin ve hematopoiyetik kök hücrelerin toplanmasının ve farklılaşmasının rolü olabileceğini düşündüren çok sayıda çalışma yapılmış- tır. Bu görüş, büyük ölçüde allerjik hastalıklarda kök hücrelerin ya da CD34+ öncü hücrelerin inşamasyon bölgesinde toplandığını gösteren kanıtlara dayanmaktadır; bu süreç olasılıkla kök hücrelerin kemik iliğinde yuvalanmaları nı sağlayan çoğu aynı yapışma ve kemokin reseptörleri (PSGL-1, CXCL12, alfa4-beta1 integrin, CD44, vb) aracılığı ile gerçekleşmektedir.

Son zamanlarda, allerji ve inşamasyonun gelişmesinde erken hematopoiyetik öncü hücrelerin ve hematopoiyetik kök hücrelerin toplanmasının ve farklılaşmasının rolü olabileceğini düşündüren çok sayıda çalışma yapılmış- tır. Bu görüş, büyük ölçüde allerjik hastalıklarda kök hücrelerin ya da CD34+ öncü hücrelerin inşamasyon bölgesinde toplandığını gösteren kanıtlara dayanmaktadır; bu süreç olasılıkla kök hücrelerin kemik iliğinde yuvalanmaları nı sağlayan çoğu aynı yapışma ve kemokin reseptörleri (PSGL-1, CXCL12, alfa4-beta1 integrin, CD44, vb) aracılığı ile gerçekleşmektedir. Kök hücrelerinin inşamasyon bölgesine ulaşmalarının ardından, o alan içinde açığa çıkan büyüme faktörlerine yanıt olarak olgunlaşma geçirerek inşamasyon hücrelerine dönüşüp, inşamasyonun devamlılığının sağlanmasına katkıda bulundukları öne sürülmüştür. Bu bildiride, hematopoiyetik kök hücrelerin ve öncü hücrelerin (olgun hematopoiyetik soylarla kıyaslandığında) gerçekten de allerjik inşamasyon bölgelerinde toplandığını düşündüren kanıtların özetini gözden geçiriyoruz. Aynı zamanda, bu süreçte rol üstlenme olasılığı bulunan molekülleri tartışıyor ve kök hücre antijeni CD34’ün bu sürece özgü rolü üzerinde bazı yeni gözlemlerimizi sunuyoruz.

Tam metne ancak dergiye abone olarak ulaşabilirsiniz .