Yayımlanmış Sayılar:

 

Derleme


Gut ve hiperürisemi tedavisinde yeni ilaçlar
Robert Terkeltaub

Son birkaç yılda, gut hastalığının sadece prevalansı değil klinik karmaşıklığı da artmıştır. Klinik karmaşıklık konusu, kısmen, hiperürisemi ve gut artritinin tedavisinde yeni gelişmelerin yokluğu ile ilişkilidir. Neyse ki, son yıllardaki mükemmel dönüşümsel çalışmalara dayanan ve bu yazıda ele alınan son bilgiler, gutun, maliyet etkin ve iyi düzenlenmiş tedavilerle daha iyi yönetimine ışık tutmaktadır. Ek olarak, bu yazıda da ele alındığı gibi, hem üre düşürücü hem de anti-inşamatuvar yeni ilaçların ortaya çıkışı, kronik böbrek hastalığı gibi eş zamanlı hastalı kları olan bireyler dahil olmak üzere, dirençli gut yönetiminin iyileşmesi konusunda umut vermektedir.

Son birkaç yılda, gut hastalığının sadece prevalansı değil klinik karmaşıklığı da artmıştır. Klinik karmaşıklık konusu, kısmen, hiperürisemi ve gut artritinin tedavisinde yeni gelişmelerin yokluğu ile ilişkilidir. Neyse ki, son yıllardaki mükemmel dönüşümsel çalışmalara dayanan ve bu yazıda ele alınan son bilgiler, gutun, maliyet etkin ve iyi düzenlenmiş tedavilerle daha iyi yönetimine ışık tutmaktadır. Ek olarak, bu yazıda da ele alındığı gibi, hem üre düşürücü hem de anti-inşamatuvar yeni ilaçların ortaya çıkışı, kronik böbrek hastalığı gibi eş zamanlı hastalı kları olan bireyler dahil olmak üzere, dirençli gut yönetiminin iyileşmesi konusunda umut vermektedir. Daha etkili hiperürisemi ve gut yönetimi sağlanması; uygulama modellerinde; dirençli hastalığın etkilerinin ve gut olan hastalarda sık karşılaşılan uyumsuzluğun daha iyi anlaşılmasını ve serum ürat düşürücü ve gut inşamasyonu kanıta dayalı tedavi hedeşerinin anlaşılmasını içeren değişiklikler gerektirecektir.

Tam metne ancak dergiye abone olarak ulaşabilirsiniz .