Yayımlanmış Sayılar:

 

Özgün Çalışma


Osteoartritik diz ekleminde hiyaluronik asit (Orthovisc®) tedavisiyle birlikte uygulanan debridman: Bir olgu dizisi ve literatür incelemesi
Xinning Li*, Agam Shah, Patricia Franklin,Renee Merolli, Jill Bradley ve Brian Busconi

Amaç: Diz ekleminin artroskopik debridmanı sırasında eklem boşluğuna verilen, molekül ağırlığı yüksek hiyaluronik asidin (HA) güvenlilik ve etkililiğinin değerlendirilmesi. Yöntemler: Bu çalışmaya alınma ve çalışma-dışı bırakılma kriterlerine uyan, birbiri ardından otuz hastada, aynı cerrah tarafından artroskopik debridman yapıldı ve debridman sırasında eklem boşluğuna 6 ml/90 mg HA (Orthovisc®) verildi. Hastalar ameliyattan önce, ayrıca ameliyattan 6 hafta, 3 ay ve 6 ay sonra; WOMAC ağrı puanı, SF-36 Fiziksel Komponent Özeti (PCS) puanı ve komplikasyonlar kullanılarak değerlendirildi. Bulgular:

Amaç: Diz ekleminin artroskopik debridmanı sırasında eklem boşluğuna verilen, molekül ağırlığı yüksek hiyaluronik asidin (HA) güvenlilik ve etkililiğinin değerlendirilmesi. Yöntemler: Bu çalışmaya alınma ve çalışma-dışı bırakılma kriterlerine uyan, birbiri ardından otuz hastada, aynı cerrah tarafından artroskopik debridman yapıldı ve debridman sırasında eklem boşluğuna 6 ml/90 mg HA (Orthovisc®) verildi. Hastalar ameliyattan önce, ayrıca ameliyattan 6 hafta, 3 ay ve 6 ay sonra; WOMAC ağrı puanı, SF-36 Fiziksel Komponent Özeti (PCS) puanı ve komplikasyonlar kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Bu çalışma sırasında hiçbir komplikasyon görülmedi. Ameliyattan önce 6.8 ± 3.5 (n = 30) olan WOMAC ağrı puanı, ameliyattan altı hafta geçtikten sonra 3.4 ± 3.1’e (n = 27) düştü; altıncı ay dolduğunda yapı lan en son değerlendirmede 3.2 ± 3.8 (n = 23) bulundu. WOMAC ağrı puanı, hiçbir hastada yükselmedi. SF-36 PCS ortalama puanı 39.0 ± 10.4; en alttaki 25. persantildeki puanı 29.9 olarak hesaplandı [n = 30). Debridmandan ve HA verilmesinden sonra altıncı hafta tamamlandığında 43.7 ± 8.0’a (en alttaki 25. persantil puanı 37.5’e); (n = 27); altıncı ayın sonunda ise 48.0 ± 9.8’e (en alttaki 25. persantil puanı 45.8’e (n = 23) yükseldi. Sonuç: Bu sonuçlar, diz eklemindeki artroskopik debridman sırasında eklem boşluğuna molekül ağırlığı yüksek hiyaluronik asit (Orthovisc® - 6 mg/90 ml) verilmesinin güvenli olduğunu gösterdi. Hiyaluronik asidin artroskopik debridman sırasında verilmesi, standart intra-artiküler injeksiyonlara eşlik edebilen eklem infeksiyonunu ve/veya injeksiyon yerindeki ağrıyı azaltabilir. Dahası, her iki işlemin birlikte uygulanması, 6 aylık bir dönemdeki WOMAC ağrı puanlarının azalmasını ve SF-36 PCS puanlarının yükselmesini sağladı.

Tam metne ancak dergiye abone olarak ulaşabilirsiniz .