Yayımlanmış Sayılar:

 

Derleme


Artrit ve Ağrı Osteoartrit Ağrısının Kontrol Altına Alınması
Andy Dray1 ve Simon J Read2

Eklemin kullanılması ve dinlenme sırasında hissedilen ağrı, klinik osteoartrit tablosunda baskın olanbelirtidir. Osteoartrit agrısının nedeni; başlıca mekanik yönlendiricilerin periferik sinirlerde ve merkezsinir sistemindeki agrı yollarında yer aldıgı, patolojik degişikliklere ugramış bir sinir sistemininanormal fonksiyon görmesidir.

Eklemin kullanılması ve dinlenme sırasında hissedilen ağrı, klinik osteoartrit tablosunda baskın olan belirtidir. Osteoartrit agrısının nedeni; başlıca mekanik yönlendiricilerin periferik sinirlerde ve merkez sinir sistemindeki agrı yollarında yer aldıgı, patolojik degişikliklere ugramış bir sinir sisteminin anormal fonksiyon görmesidir. Sinir sistemindeki sensitizasyon ve hipereksitabiliteyi degiştiren moleküler hedeşerle örnekleyebilecegimiz, opioidlerle ve kannabinoidlerle gerçekleştirilen belirtiye yönelik agrı tedavisi; bu inceleme yazısının odak noktasıdır. İnşamatuvar aracıları ve bunların başlıca reseptörlerini (örnegin prostanoidler, kininler, sitokinler ve kemokinler), iyon kanallarını (örnegin NaV1.8, NaV1.7 ve CaV2.2) ve nörotrofinleri (örnegin sinir çogalma faktörü) hedef alan fırsatları; bunları n osteoartrit etiyolojiyle ve tedavisiyle olan ilişkilerini gösteren kanıtlara deginerek ele alacagız. Agrının gelecekteki nörolojik tedavisi iyimser bir yaklaşım olarak gözükse de, ortaya çıkan fırsatların sistematik olarak degerlendirilmesini gerektirecektir.

Tam metne ancak dergiye abone olarak ulaşabilirsiniz .