Yayımlanmış Sayılar:

 


Kadınlarda Sanrılarla Seyreden Psikiyatrik Bozukluklar

Yapılan çalışmalara göre sanrısalbozukluk,yüz bin kişide 24-30 kişi arasında görünmektedir.Her yıl yaklaşıkolarakyüz bin kişide 1-3 kişi ilk kez bu nedenle başvurmaktadır.ilk başvurular daha çok 35-55 yaş arasında olmaktadır.

Yapılan çalışmalara göre sanrısal bozukluk, yüz bin kişide 24-30 kişi arasında görülmektedir. Her yıl yaklaşık olarak yüz bin kişide 1-3 kişi ilk kez bu nedenle başvurmaktadır. İlk başvurular daha çok 35-55 yas arasında olmaktadır. Kimlerde görülmektedir? Rahatsızlık daha çok kadınlarda görülmekte olup, yüzde 60-75 hasta evli durumdadır. Geri kalanlar dul, boşanmış ya da ayrı yaşamaktadır. Genellikle düşük sosyoekonomik düzey ve düşük eğitimlidirler. Göçmen konumundaki kişilerde, tek başına bulunulan hücre ortamlarında kalan kişilerde bu rahatsızlığa eğilim yüksek bulunmuştur.

Tam metne ancak dergiye abone olarak ulaşabilirsiniz .