Yayımlanmış Sayılar:

 

Özgün Çalışma


Yetişkinlerde Televizyon İzleme Özellikleri:Yeme Alışkanlıkları, Aşırı Kilo ve Sağlık Durumu ile İlişkileri
Shanthy A. Bowen

Giriş: Bu çalışmanın amacı Amerika Birleşik Devletleri’nde yetişkinleri ulusal olarak temsil eden bir örneklemin televizyon izleme, yeme alışkanlıkları ve aşırı kilo ile sağlık durumu arasındaki ilişkileri incelemektir. Yöntemler: Çalışma için ABD Tarım Bakanlığı’nın Bireylerin Gıda Alımlarının Süregelen Anketi 1994- 1996’dan 20 yaş ve üzeri yetişkinlerin verileri kullanılmıştır. Katılımcıların sosyoekonomik ve demografik özellikleri, büyük gıda alımları, kilo durumu, sağlık sorunlarının prevalansı, televizyon izleme ve fazla kilo durumu incelenmiştir. Analizlerde anket tasarımı etkileri kullanılmıştır. Bulgular: Günde 2 saatten fazla televizyon izleme hem kadınlarda hem de erkeklerde yüksek ortalama beden kitle indeksi ve aşırı kilo veya obezite ile ilişkilidir. Günde 2 saatten fazla televizyon izleme ile ilişkili di- ğer özellikler 50 yaş veya üzerinde olma, lise veya altında bir düzeyde eğitim almış olma, federal yoksulluk düzeyinin % 131 altında geliri olan bir evde yaşama ve işsiz olmaktır.

Giriş: Bu çalışmanın amacı Amerika Birleşik Devletleri’nde yetişkinleri ulusal olarak temsil eden bir örneklemin televizyon izleme, yeme alışkanlıkları ve aşırı kilo ile sağlık durumu arasındaki ilişkileri incelemektir. Yöntemler: Çalışma için ABD Tarım Bakanlığı’nın Bireylerin Gıda Alımlarının Süregelen Anketi 1994- 1996’dan 20 yaş ve üzeri yetişkinlerin verileri kullanılmıştır. Katılımcıların sosyoekonomik ve demografik özellikleri, büyük gıda alımları, kilo durumu, sağlık sorunlarının prevalansı, televizyon izleme ve fazla kilo durumu incelenmiştir. Analizlerde anket tasarımı etkileri kullanılmıştır. Bulgular: Günde 2 saatten fazla televizyon izleme hem kadınlarda hem de erkeklerde yüksek ortalama beden kitle indeksi ve aşırı kilo veya obezite ile ilişkilidir. Günde 2 saatten fazla televizyon izleme ile ilişkili di- ğer özellikler 50 yaş veya üzerinde olma, lise veya altında bir düzeyde eğitim almış olma, federal yoksulluk düzeyinin % 131 altında geliri olan bir evde yaşama ve işsiz olmaktır. Günde 2 saatten fazla televizyon seyreden yetişkinlerde yüksek kalorili ve büyük gıda alımları vardır ve daha çok fazla kilolu olma eğilimindedirler. Ayrıca atıştırmalıklar ve öğünlerden de daha fazla kalori almaktadırlar. Sağlık sorunları olmayan yetişkinler ile karşılaştırıldığında, daha yüksek bir yüzdede sağlık sorunları olan yetişkinler günde 2 saatten fazla televizyon izlemektedirler. Sonuç: Özellikle emekli veya çalışmayan yetişkinleri hedef alan obezite girişim programları, televizyon veya video izleme ya da benzer hareketsiz etkinliklere katılım için geçirilen zamanı azaltma üzerinde durmalı ve televizyon seyrederken atıştırmamayı veya yemek yememeyi teşvik etmelidir.

Tam metne ancak dergiye abone olarak ulaşabilirsiniz .