Yayımlanmış Sayılar:

 

Temel Bilgiler


İnmeli Hastanın Değerlendirilmesi

İnme majör bir halk sağlığı problemidir.

İnme majör bir halk sağlığı problemidir. Birleşik Devletler'de üçüncü en sık ölüm nedenidir ve ayı zamanda önde gelen yetişkin özürlülük nedenidir. İnsidans oranı, yaklaşık (yeni ve tekrarlayan inme dahil) 600.000 vaka/yıl, toplam mortalite oranı da 158.000/yıl'dır. Yıllar içinde inme insidansında belirgin bir düşüş olmaksızın, inmeye bağlı ölüm oranında belirgin bir düşüş olmuştur. Sonunçta inme prevalansında ve inmeye bağlı toplam ölüm sayısında artış meydana gelmiştir. Birleşik Devletler'de halen inme geçirdikten sonra sağ kalan yaklaşık 4 milyon kişi yaşamaktadır. Bu kişilerin çoğu farklı derecelerde özürlülüğe sahiptir ve inmenin ABD ekonomisine yıllık yükünün 43 milyon dolar olduğu tahmin edilmektedir. İnmenin halk sağlığı üzerindeki yükünü azaltmada ilk adım, inme risk faktörlerinin saptanması ve modifiye edilmesi ile inme insidans oranının düşürülmesidir. İnmenin kişi ve halk sağlığı üzerindeki yükünün azaltılamsında ikinci adım, inmeye yönelik güvenli ve etkili tedavilerin geliştirilmesidir. Şimdiye kadar inme hastalarının tedavisinde önleme, destekleyici tedavi ve rehabilitasyon yegane seçeneklerdir. Bu yaklaşımlar halen tedavinin dayanak noktası olda da, tromboliz ve nöroproteksiyon gibi yeni tedavi yaklaşımları da halen araştırılmaktadır.

Tam metne ancak dergiye abone olarak ulaşabilirsiniz .