Yayımlanmış Sayılar:

 

Özgün Çalışma


Patlama Yaralanmaları

Bu derlemede mekanizmalar özetlenmekte, şiddetli yaralanmaların klinik sonuçları tanımlanmakta ve şiddetli yaralanmalardan kaynaklanan travmanın ve spesifik etkilerin tedavi için stratejiler belirlenmektedir.

Her nekadar terörizm kimyasal, biyolojik eylemleri ve radyasyon olaylarını gündeme getirmiş olasa da, terörist eylemlerinin pek çoğunda patlayıcı malzeme kullanılmıştır. Bugüne kadar, hayatını kaybeden, yaralanan kişilerin sayısı ve alt yapıdaki sonuçlar açısından değerlendirildiğinde, kimyasal ve biyolojik olaylara oranla patlamalardan sonra yaşanan olumsuzluklar daha büyük boyuttadır. Patlayıcıların yol açtığı tahribatı anlamak daha kolay olduğu için, konvansiyonel olmayan silahların, patlayıcılara oranla daha teklikeli oldukları kabul edilmektedir. Bu derlemede mekanizmalar özetlenmekte, şiddetli yaralanmaların klinik sonuçları tanımlanmakta ve şiddetli yaralanmalardan kaynaklanan travmanın ve spesifik etkilerin tedavi için stratejiler belirlenmektedir.

Tam metne ancak dergiye abone olarak ulaşabilirsiniz .