Yayımlanmış Sayılar:

 

Temel Bilgiler


Tıpta Üzücü Haberlerin Verilmesi
Lesley Fallowfield,Valerie Jenkins

Her tıp uzmanlığında hasta ve yakınlarına kötü, üzücü ve güç haberlerin verilmesi gerekir.

Her tıp uzmanlığında hasta ve yakınlarına kötü, üzücü ve güç haberlerin verilmesi gerekir. Duyarsız bir yaklaşım kötü haberi alanların sıkıntısını artırır, adapte olma ve uyum gösterme yetilerinde kalıcı bir etki bırakabilir; öfke ve dava açma riskinde artışla yol açabilir. Doktorların pek çoğu bu tarz etkileşimleri stresli bulur. Etkili bir eğitimin yokluğunda kötü haberi iletme ve duygusal çatışmalarla başa çıkmada bu kişiler uygun olmayan yollara başvurabilirler. Bu güçlüklerin bilinmesi artmış iletişim becerilerinin eğitiminden, kılavuz ve protokollerin gelişimine kadar pek çok girişime ön ayak olmuştur.Üzücü, kötü ve güç haberleri vermenin doktorlar ve hastalar üzerindeki tesiriyle ilgili araştırmayı kısmen gözden geçirdik ve müdahalelerin faydalı olup olmadığını değerlendirdik. Büyük ölçüde obstetrik veya pediatrik ortamdaki hastaların, kaza ve acil servis departmanları gibi akut travma konumundaki hastaların,ve kanserli hastaların karşılaştığı güçlüklere odaklandık.

Tam metne ancak dergiye abone olarak ulaşabilirsiniz .