Yüce Yayım A.Ş. ADS


Tıp Dünyasında Literatür

Tıp Dünyasında Literatür Dergisi (Lit Tıp Derg); tüm tıp alanlarındaki klinik ve deneysel çalışmaları, vaka raporlarını, vakalara ait görüntülemeleri, davet edilen derleme yazılarını ve Editör’e mektupları yayınlayan ulusal, hakemli bir dergidir.
Dergi, yılda üç defa yayınlanır. Yayın dili, İngilizce özet haricinde Türkçe’dir. Dergi, bağımsız, objektif, çift-kör hakemli inceleme ilkelerini temel almaktadır. Dergiye yalnızca, yayınlanmamış ve başka bir yerde yayınlanmak üzere incelenmekte olmayan yayınlar gönderilebilir.
Yayınlanacak materyalin bilimsel içeriğinden yazarları sorumludur.
Tıp Dünyasında Literatür Dergisi, yayının dayandığı araştırma materyallerini yazar(lar)ından isteme hakkını saklı tutar.
Tıp Dünyasında Literatür dergisinin Yayın Kurulu ve Yayıncısı; International Council of Medical Editors (Uluslararası Tıp Editörleri Konseyi), World Association of Medical Editors (Dünya Tıp Editörleri Derneği), Committee on Publication Ethics (Yayın Etiği Komitesi), US National Library of Medicine (ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi), US Office of Research Integrity (ABD Araştırma Bütünlüğü Ofisi), European Association of Science Editors (Avrupa Bilim Editörleri Derneği) ve International Society of Managing and Technical Editors (Uluslararası Yönetim ve Teknik Yayıncılar Derneği) ilkelerine uymaktadır.

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Toplam 1 ögeden 1 - 1 arası